BRIDGECLUB "DE POORT VAN BINDEREN"

Bridgekalender 2022 BC : De Poort van Binderen", 

   

Aanmelden als gastspeler en afmelden bij de wedstrijdleiding

op dinsdag tot uiterlijk    10.00 uur   tel. nr.  06 1639 03 49

a.u.b. 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn.

              

Speeldatum Dinsdag
in principe wordt er iedere dinsdagmiddag gespeeld,
mocht door onvoorziene omstandigheden de zitting
niet doorgaan , dan ontvangt U hierover tijdig bericht.